Johs. H. Giæver A/S
  
 
  • Utskrift
  • Print
  • Del på
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

Velkommen til Havnnes Handelssted!

Tørrfisk er Norges eldste eksportartikkel. Fortsatt populær i mange land.

Tørrfisk er vikingmat - rik på proteiner og god til alt.


• Havnnes ligger på Uløya i Nordreisa Kommune.
• Om vinteren bor det ca 55 personer her, om sommeren litt flere.
• Steinalderfunn viser at det har vært bosetting her i ca 6000 år. Det er funnet kniver, spydodder, økser og fiskesøkker som viser at Havnnes tidlig har vært fast boplass.
• Havnnes er en perle i Nord-Norge, man ser det grønne og frodige møte det ville, vakre og ufruktbare.
• Havnnes kan også smykke seg med prisen Årets Kulturlandskap i Troms i 2004.
 

             
 

 

På Uløys sydligste pynt, hvor Rotsund munner ut i den brede Lyngen-fjorden, der ligger Havnnes, handelsstrategisk velplassert med vid utsikt til alle kanter - beskrevet som ett av landets vakrest beliggende handelssteder.

Nærmer du deg Havnnes sørover gjennom Rotsund, åpner det seg et naturskue i ødsel prakt, forrest stedet med sin velordnede bebyggelse om et inntun i hvitt og et uttun i rødt, med innmarken skrånende oppover mot fjellet, og de mektige Lyngsalpene mot vest, bratt stigende opp fra fjorden.

Men Havnnes er ikke bare et handelssted, det er tillike en stor gård som inntil 1960-årene omtales som et av fylkets største private gårdsbruk, med stort husdyrhold og tidsmessig utstyr av landbruksmaskiner, med 300 mål dyrket mark og 10 000 mål utmark, for en stor del bevokst med verdifull skog i bjørk og innplantet barskog.

Rådmann Guttorm Friis
Publisert med Digipoint - MyDiSafe Publishing CMS